ARTE

Kazimierz Alchimowicz

                                                 Kazimierz Alchimowicz
          Dziembrów koło Grodna 1840 – Warszawa 1916

Él luchó en el levantamiento de enero en Lituania, lo que le costó un castigo severo en Wierchutorii más allá de los Urales. Lanzado en 1869, llegó a Varsovia y comenzó a estudiar pintura en la Escuela de Dibujo Wojciech Gerson. Alrededor de 1873-1875 estudió en la Academia de Munich en el estudio de Alexander Wagner, luego viajamos a través de Francia. Desde 1878, residió continuamente en Varsovia. Kazimierz Alchimowicz fue considerado uno de los últimos románticos de la pintura polaca. Él era un representante de la generación en la que el levantamiento en 1863 dejó una marca indeleble. Se mantuvo fiel a las tradiciones ya existentes de la pintura, los cambios en la pintura europea no tuvo ningún efecto sobre él. Él practicó todo tipo de pinturas: de lona, ​​en la pared, decoración de la porcelana y loza. Modelado en arcilla y tallado en madera. Atado a la familia de la región de Vilnius hicieron composiciones académicas relacionadas con la historia de Lituania, sus leyendas y la literatura. Entre otras cosas, pintó 12 cuadros y una serie de ilustraciones basada en el poema “Pan Tadeusz” de Adam Mickiewicz. A través de sus contemporáneos era considerado un derecho humano y probados patriota polaco.

Walczył w powstaniu styczniowym na Litwie, co przypłacił ciężką katorgą w Wierchutorii za Uralem. Zwolniony w 1869 roku przyjechał do Warszawy i zaczął uczyć się malarstwa w Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona. Około 1873-75 studiował w Akademii monachijskiej w pracowni Alexandra Wagnera, potem podróżował po Francji. Od 1878 roku stale mieszkał w Warszawie. Kazimierz Alchimowicz uważany był za jednego z ostatnich romantyków w malarstwie polskim. Był przedstawicielem pokolenia, na którym powstanie w 1863 roku pozostawiło niezatarty ślad. Pozostał wierny dotychczasowym tradycjom malarskim, zmiany w malarstwie europejskim nie miały na niego żadnego wpływu. Uprawiał wszelkie rodzaje malarstwa: na płótnie, na murze, zdobienie porcelany i fajansu. Modelował w glinie i rzeźbił w drewnie. Przywiązany do rodzinnej Wileńszczyzny tworzył akademickie kompozycje związane z historią Litwy, jej legendami i literaturą. Między innymi namalował 12 obrazów i cykl ilustracji opartych na poemacie “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Przez współczesnych mu ludzi uważany był za prawego człowieka i wypróbowanego polskiego patriotę.

                                       
                                                   
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s